Tere tulemast Ettevõtjaportaali!

e-äriregistri ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab esitada Maakohtu registriosakonnale avaldusi, dokumente ja majandusaasta aruandeid elektrooniliselt. Avaldusi saab esitada ainult mobiil-ID või ID-kaardiga digitaalallkirjastades.
Ettevõtjaportaali võimalused
Portaalis saab esitada avaldusi uue äriühingu, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, füüsilisest isikust ettevõtja või mittetulundusühingu registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja kustutamiseks ning teatada korraga nii avalikkusele kui Andmekaitse Inspektsioonile andmekaitsespetsialisti määramisest.
Ettevõtjaportaal sisaldab e-aruandluskeskkonda, mis võimaldab koostada, allkirjastada ja äriregistrile esitada majandusaasta aruandeid.
Erakonna liikmed saavad portaalis vaadata oma erakondlikku kuuluvust ning esitada erakonnast väljaastumise avaldusi. Avalduse digitaalallkirjastamise järel kustutatakse isik automaatselt erakonna nimekirjast.
Lisaks sisaldab ettevõtjaportaal lihtsat veebipõhist raamatupidamistarkvara e-arveldaja, mis aitab alustaval ja väikeettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada.
ETTEVÕTJAPORTAALI TEATED
Tähelepanu! Tegemist on testkeskkonnaga süsteemis kuvatavad andmed ei vasta tegelikkusele. Palume registrile mitte andmeid esitada, aruandeid koostada ega e-arveldajat pärisandmetega kasutada.

E-äriregistri aadress on https://ariregister.rik.ee
Soovitame uuendada ID-kaardi tarkvara
ID-tarkvara võimaldab ID-kaardiga tõendada oma isikut elektrooniliselt - näiteks kasutades riigi või erinevate ettevõtete veebiteenuseid , samuti saab dokumente digitaalselt allkirjastada.
ID-tarkvara paigaldamine.
Hea Windows 10 kasutaja
Windows 10 toob kaasa muudatusi Ettevõtjaportaali kasutamisel ID-kaardiga. Kuna Windows 10 veebilehitsejale „Edge“ kiipkaardi ja pistikprogrammide tuge alles arendatakse, palume Windows 10 puhul ID-kaardiga sisse logimiseks ja allkirjastamiseks kasutada teist veebilehitsejat või mobiil-ID.